Linkbuilding: Výměna odkazů

Naposledy aktualizováno:


Výměna odkazů je jedna z nejtradičnějších metod získávání zpětných odkazů, která se stále hojně používá. Ahrefs v roce 2020 provedl studii 140 tisíc nejsilnějších domén na internetu a zjistil, že 73,6 % z těchto domén nějakým způsobem provedlo také výměnu odkazů. (1)

V tomto článku se podíváme, jak taková výměna odkazů probíhá a jaké má rizika.

Jak výměna odkazů probíhá?

Výměna odkazů je metoda linkbuildingu, kdy se dvě nebo více webových stránek vzájemně propojí na základě vzájemné dohody. Rozlišujeme dvě hlavní schémata výměny odkazů:

 • Reciproční výměna mezi dvěma weby (A → B → A)
 • Výměna mezi více weby (B → A → C)

Výměna odkazů zpravidla probíhá dle následujícího scénáře:

 1. Web A si najde odkaz na webu B
 2. Web A osloví web B s nabídkou výměny
 3. Na oplátku nabídne odkaz z webu A nebo z webu C
 4. Odkazy se nasadí a průběžně se kontroluje jejich platnost

Jaké má výměna odkazů výhody?

 • Lze získat originální odkazy, kterými konkurence nedisponuje
 • Lze získat odkazy z webů, které normálně neodkazují
 • Lze získat odkazy ze silných autoritativních domén

Jaké má výměna odkazů nevýhody?

 • Zisk jednoho zpětného odkazu je poměrně pracný a vyžaduje hodně komunikace
 • Výměna odkazů se špatně škáluje
 • Existuje riziko postihu od vyhledávačů, pokud jsou výměny příliš “excesivní”

Jak na výměnu odkazů?

Nejpoužívanější vyhledávač Google ve své dokumentaci uvádí, že “excesivní” výměny odkazů jsou zakázané a budou penalizovány. Z toho vyplývá, že se nevyplatí dělat výměny odkazů, které nejsou příliš přirozené a nepřináší čtenáři přidanou hodnotu.

Proto se nedoporučuje provádět výměnu odkazů pouze za honbě budování silnějšího profilu zpětných odkazů. Dost možná to nebude fungovat a mohli byste být ze strany vyhledávačů penalizování.

Výměnu odkazů ze své vlastní zkušenosti doporučuji používat jako “simulaci přirozeného odkazování”. To znamená, že výměny odkazů by se měly snažit generovat přirozené odkazy, které se do obsahu hodí, poskytují čtenáři přidanou hodnotu a hlavně si dokážeme snadno představit, že by takový odkaz autor do článku dal i bez motivace.

Na co se zaměřit při výměně odkazů?

Hledání vhodných příležitostí pro výměnu odkazů se příliš neliší od provádění auditu webu. Web, se kterými se chystáte odkazy měnit, by měl být:

 • Bez penalizací
 • Tematicky relevantní
 • Dobře strukturovaný a kvalitní
 • Důvěryhodný
 • S unikátním obsahem ( v rámci možností)

A zároveň by neměl být:

 • Přímým konkurentem
 • Zjevným prodejcem odkazů
 • Nevhodný příliš explicitním obsahem (3)

Důvěryhodné zdroje:

 1. Ahrefs: Reciprocal Links: Will They Hurt Your SEO? (A Study by Ahrefs)
 2. Search Engine Journal: Reciprocal Links: Do They Help Or Hurt Your SEO?
 3. SirLinksAlot: Link Exchange: Guide to Swapping Backlinks Safely

Napsal: